Het bestuur

Bestuur van de Windjammers;

  • Johan Pit voorzitter
  • Jaap van Veen secretaris (P.R.)
  • Henk Mai penningmeester
  • Martin den Hollander bestuurslid
  • Adrie Mulder bestuurslid
  • Harmien van Veen (ondersteuning voor secr. & notulist)

Contactpersoon: J.van Veen
E-mail; windjammerskuinre@outlook.com
Koningin Julianaweg 42
Telnr: 0561-451912 of 0622796717
8375AD Oldemarkt