Nieuws

Beste mensen,

Vanaf 21 februari 2022 gaan wij weer repeteren en maken wij ons vol enthousiasme op voor een nieuw koorseizoen, heerlijk om weer bij elkaar te zijn. Zingen is ontspannend en geeft energie!

Het bestuur.

Op 14 februari is de heer J.Pit afgetreden als bestuurslid. Hij werd bedankt voor zijn inzet en kreeg een bloemetje en presentje als dank.