Contact

Het bestuur:

  • Krino Wouda (voorzitter / PR)
  • vacant (secretaris)
  • Marten van Sluis (penningmeester)
  • Jaap Braad (bestuurslid)
  • Max van Deventer (bestuurslid)
  • vacant (ondersteuning voor secr. & notulist)

Mocht U vragen of aanmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op.
Wij proberen dan zo snel mogelijk te reageren.

MFC De Botter
Burchtstraat 3, 8374 KC Kuinre